Hvar fást upplýsingar um íslensk gagnasöfn sem geyma

kort, loftmyndir og gervitunglagögn ?

KORT

Landsbókasafn Íslands

Kortasafn Landsbókasafns Íslands er lykilsafn landsins á sviði varðveislu prentaðra útgefinna korta. Þar eru til eintök af útgefnum Íslandskortum frá upphafi.

Landmælingar Íslands

Kortasafn Landmælinga Íslands geymir eintök af kortum sem stofnunin hefur gefið út í gegnum tíðina, auk annarra Íslandskorta.

Orkustofnun

Kortasafn Orkustofnunar varðveitir útgefin og óútgefin kort sem unnin hafa verið á vegum stofnunarinnar, forvera hennar og samstarfsaðila, auk Íslandskorta frá öðrum stofnunum.

LOFTMYNDIR

Landmælingar Íslands

Loftmyndasafn Landmælinga Íslands geymir um 140.000 loftmyndir frá tímabilinu 1937-2000. Myndaflokkar eru bæði frá erlendum myndatökuleiðöngrum og kerfisbundinni myndatöku á vegum stofnunarinnar.

Loftmyndir ehf

Loftmyndasafn Loftmynda ehf geymir safn litmynda af öllu landinu sem teknar hafa verið allt frá árinu 1996. Myndir voru lengst af teknar á filmur en eru nú alfarið teknar stafrænt.

Samsýn ehf

Fyrirtækið Samsýn á loftmyndasafn af um þriðjungi landsins, með myndum sem voru teknar allt frá árinu 2000. Stærstur hluti myndanna hefur verið tekinn með stafrænni tækni.

GERVITUNGLAGÖGN

UM GERVITUNGLAMYNDIR

Nokkrar heildargervitunglamyndir af Íslandi eru til, byggðar annars vegar á Landsat og hins vegar Spot gervitunglagögnum. Engin íslensk vefsíða er til þar sem finna má upplýsingar um þær gervitunglamyndir sem til eru í landinu. Aðgengi á netinu að upplýsingum um íslensk gervitunglagögn er gengum erlendar vefsíður.

Um landfræðileg gögn

Aðgengi, skráning og varðveisla korta, loftmynda og gervitunglagagna í söfnum er meðal mikilvægustu hugtakanna á sviði landrænnar upplýsingafræði, en á Íslandi vantar opinbera varðveislustefnu fyrir landfræðileg gögn.

Nokkuð hefur verið ritað um þetta efni á liðnum misserum og birt í formi pistla á vefgáttinni „landakort.is“. Til að samræma orðanotkun og kynna íslensk hugtök á þessu sviði má einnig finna þar orðalista sem lýsir merkingu og tengslum þeirra íslensku nýyrða og hugtaka á sviði landupplýsinga og fjarkönnunar sem notuð eru í fyrrnefndum pistlum.

Hvers vegna þurfum við íslensku upplýsingaveiturnar
landkönnun.is og landakort.is ?